Ново поколение LED затъмнители от програмата MODUL

Ново поколение затъмнители – адаптирайте осветеността на помещенията Ви според усещането Ви

С новото поколение затъмнители MODUL ще регулирате лесно осветеността на жилищните Ви и работни помещения. Затъмнителите са предназначени за регулирането на светлината на LED затъмняващите крушки от 0 до 60 W и от 0 до 180 W.
Затъмнителите MODUL Ви се предлагат в 5 цвята и част от модуларната система Modul, поради което вграждането и използването им са изключително лесни.

1M заменяем LED затъмнител EM13

  • за затъмняването на LED затъмителни крушки от 0 до 60 W (макс. 6 LED затъмителни крушки),
  • възможност за затъмяване на крушки с волфрамова нишка, халогенни крушки, класически и електронни трансформатори,
  • възможност за свързване със заменям ключ.

1M заменяем LED затъмнител EM14

  • за затъмяването на LED затъмителни крушки от 0 до 180 W (макс. 20 LED затъмителни крушки),
  • възможност за затъмяване на крушки с волфрамова нишка, халогенни крушки, класически и електронни трансформатори,
  • възможност за свързване със заменям ключ.

Техническите упътвания за свързването и използването на новите затъмнители могат да бъдат свалени тук.

Additional information for EM13/EM14 modular dimmers are available via this link.

Цветово разнообразие на затъмнителите от програма MODUL TEM

Новото поколение затъмнители от програмата MODUL TEM Ви се предлага в пет основни цвята, които ще се слеят с цветовата гама на обзавеждането на Вашите жилищни помещения.

Цветово разнообразние на затъмнителите в бял, черен, антрацитен, сребърен и бежов цвят. Несъмнено ще намерите оттенъка, който ще отговаря на Вашите желания и нужди.