Преносимо LED аварийно осветително тяло 2M – идеално решение в случай на спиране на тока

Представяме Ви новото практично аварийно LED осветително тяло 2M, което се включва автоматично в случай на спиране на електрическия ток, като улеснява ориентацията Ви в помещенията.

Наред с това служи като преносимо осветително тяло, тъй като лесно можете да го извадите от носещия елемент и да се движите с него в помещенията. Самостоятелното действие на аварийното осветително тяло EM57 е с продължителност 2 ч. Зареждате го, тако го върнете обратно в носещия елемент.

Осветителното тяло позволява и ръчно включване и изключване, поради което можете да го използвате по всяко време и не само в случай на спиране на тока.

Аварийното осветително LED тяло 2M е част от модуларната система Modul, като лесно може да го комбинирате с всички останали модуларни елементи и декоративни рамки Line, Soft и Pure.

Tехническите упътвания за свързването и използването на новото аварийно LED осветително тяло може да свалите тук.